Snowboarders (Snowboarders)

Snowboarders

In cinemas October 2023 (Poland).
Film available In 4K.
Thomas and Walter, two extreme snowboarders want to achieve something that will remain forever. Their opportunity comes in the form of climate change and the melting of a glacier in Val Bedretto, which results in the formation of rare and beautiful icebergs once of every 30-40 years. This is a once-in-a-lifetime chance for the two of them to snowboard down it, as it is said that this might be the last time this glacier will appear. Despite the risks, they push forward even if it means risking their lives.

W kinach w październiku 2023 (Polska).
Film dostępny w 4K.
Thomas i Walter, dwaj ekstremalni snowboardziści chcą osiągnąć coś, co pozostanie na zawsze. Okazja nadarza się w wyniku zmian klimatycznych i topnienia lodowca w Val Bedretto, co powoduje, że raz na 30-40 lat tworzą się rzadkie i piękne góry lodowe. Dla nich jest to jedyna w swoim rodzaju szansa na zjazd na snowboardzie, ponieważ mówi się, że to może być ostatni raz, kiedy ten lodowiec się pojawi. Mimo ryzyka, przeć do przodu, nawet jeśli oznacza to ryzykowanie życiem.

production
Playade Sound
year
2022
genre
Documentary, Sport
language
Italian, sub. English, sub. Polish
directed by
Artur Schmidt
written by
Artur Schmidt
cast
Trailer