Siege Of Warsaw (Siege Of Warsaw)

Siege Of Warsaw

How the courage and sacrifice of the Warsaw society in September 1939, filmed by American Documentarian Julien Bryan, influenced the course of history. Thanks to the sacrifices made by the people of Warsaw during the uprising in 1939, which was filmed by Julien Bryan, the world found out about a new war which was being led by Hitler. A war against civilization. Bryan warned the West about what had happened in Warsaw, and that it can happen in Paris, London and even New York. Pictures of airborne attacks and peoples agony in Warsaw made it to the world, and changed United States participation in World War II. This documentary shows what the outside world, at that time, did not know regarding Hitlers real actions.

Jak odwaga i poświęcenie społeczeństwa Warszawy we wrześniu 1939 roku, sfilmowane przez amerykańskiego dokumentalistę Juliena Bryana, wpłynęły na bieg historii. Dzięki poświęceniu mieszkańców Warszawy podczas powstania w 1939 roku, które sfilmował Julien Bryan, świat dowiedział się o nowej wojnie, którą prowadził Hitler. Wojnie przeciwko cywilizacji. Bryan ostrzegał Zachód przed tym, co stało się w Warszawie i że może się to stać w Paryżu, Londynie, a nawet Nowym Jorku. Obrazy ataków lotniczych i agonii ludzi w Warszawie dotarły do świata i zmieniły udział Stanów Zjednoczonych w II wojnie światowej. Dokument ten pokazuje to, czego ówczesny świat zewnętrzny nie wiedział o prawdziwych działaniach Hitlera.

production
Poland
year
2018
genre
Documentary
language
English, Polish
directed by
Eugeniusz Starky
cast
Trailer en Trailer pl