Sami Bez Mamy 2 (10 GIORNI CON BABBO NATALE)

Sami Bez Mamy 2

Co byś zrobił, gdyby twoja żona, kobieta ambitna i pracująca, dostała propozycję pracy w Szwecji – i gdyby termin rozmowy rekrutacyjnej przypadł akurat w Wigilię, która, jak się przyjęło, powinna być zarezerwowana dla rodziny? Carlo, mąż Giulii, wpada na pomysł: niech cała familia wsiądzie do wozu kempingowego i ruszy na północ! Świąteczny sequel włoskiej komedii.

What would you do if your wife, an ambitious and working woman, was offered a job in Sweden - and if the date of the interview happened to fall on Christmas Eve, which, it is accepted, should be reserved for the family? Carlo, Giulia's husband, comes up with an idea: let the whole family get into a motorhome and head north! A Christmas sequel to the Italian comedy.

production
Włochy
year
2020
genre
Komedia
language
Italy , Sub. polish
directed by
Alessandro Genovesi
written by
Alessandro Genovesi
cast
Fabio De Luigi, Valentina Lodovini
Trailer