Naszość Tylko dla Nienormalnych (Naszość Tylko dla Nienormalnych)

Naszość Tylko dla Nienormalnych

W kinach od 25.08.2023

Grupa mieszkańców Poznania, w latach dziewięćdziesiątych XX wieku tworzących „Akcje Alternatywną Naszość” wymyśla happeningi ośmieszające polityków, działaczy komunistycznych, organizuje protesty przeciwko zbrodniczej działalności Putina. Międzypokoleniowa i ideowo różnorodna grupa na czele której stał Piotr Lisiewicz wydaje także pismo „Naszość - tylko dla nienormalnych” na łamach którego znalazły się rysunki oraz liczne wiersze tworzone przez członków formacji. Grupa wydała także tomik poezji zatytułowany „Flaki z nietoperza”. Ich potyczki z systemem sądowniczym, policją i mediami stają się opowieścią o nieznanej liście swoistych tabu tamtego czasu. Pokazują też uniwersalną i antytotalitarną moc śmiechu i ludzkiej kreatywności

In cinemas from 25.08.2023

In the 1990s, a group of Poznań residents formed the "Naszość Alternative Action", inventing happenings to ridicule politicians and communist activists, and organising protests against Putin's criminal activities. The intergenerational and ideologically diverse group, headed by Piotr Lisiewicz, also publishes a periodical entitled Naszość - tylko dla nienormalnych (Our Voice - Only for the Abnormal), which features drawings and numerous poems created by the formation's members. The group also published a volume of poetry entitled "Flaki z nietoperza". Their skirmishes with the judicial system, the police and the media become the story of an unknown list of peculiar taboos of the time. They also show the universal and anti-totalitarian power of laughter and human creativity

production
Poland
year
2023
genre
Documentary
language
Polish, sub.English
directed by
Magdalena Piejko
written by
Magdalena Piejko
cast
Piotr Fronczewski