Death of Zygielbojm (Śmierć Zygielbojma)

Death of Zygielbojm

A story about the tragic fate of a Jewish political activist who committed suicide in London on May 12, 1943. His act was to be a protest against the world's inaction in the face of the tragedy of the Holocaust. A story told from the perspective of a young British journalist who, like most contemporary people of the Western world, was unaware of the scale of the crime taking place in eastern Europe at that time.

Opowieść o tragicznych losach żydowskiego działacza politycznego, który popełnił samobójstwo w Londynie 12 maja 1943 roku. Jego czyn miał być protestem przeciwko bezczynności świata w obliczu tragedii Holokaustu. Historia opowiedziana z perspektywy młodego brytyjskiego dziennikarza, który jak większość współczesnych ludzi świata zachodniego nie zdawał sobie sprawy ze skali zbrodni dokonującej się wówczas w Europie Wschodniej.

production
Polska Fundacja Narodowa, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych
year
2021
genre
Biography, Drama, History
language
Polish, sub.English
directed by
Ryszard Brylski
written by
Ryszard Brylski, Wojciech Lepianka
cast
Jack Roth, Wojciech Mecwaldowski, Karolina Gruszka
Trailer