St. Michael (Zobacz Anioła)

St. Michael

A documentary film about Saint Michael the Archangel.
Writers, faithful and clergy of the Catholic Church, in the places of revelation and worship of Saint Michael the Archangel, discover the mystery of the first among the Angels of Light. The testimony of faith, the history of the Church, architecture and art in Christian culture bring viewers closer to the extraordinary figure of Archangel Michael.
The documentary stimulates reflection on the reality of the world of the Angels of God and the eschatological mission fulfilled by their leader.

Film dokumentalny o Świętym Michale Archaniele.
Pisarze, wierni i duchowni kościoła Katolickiego, w miejscach objawień i kultu Świętego Michała Archanioła, odkrywają tajemnicę pierwszego pośród Aniołów Światłości. Świadectwo wiary, historia Kościoła, architektura i sztuka w kulturze chrześcijańskiej przybliża widzom niezwykłą postać Archanioła Michała.
Dokument pobudza do refleksji nad rzeczywistością świata Aniołów Bożych i eschatologiczną misją, jaką wypełnia ich wódz.

production
Poland, Italy
year
2021
genre
Documentary
language
Polish, English, German, French, Spain, Italian, Russia
directed by
Wincenty Podobiński
written by
Wincenty Podobiński
cast
Trailer