Daliland (Daliland)

Daliland

"Dalíland" to zarówno historia o dojrzewaniu, jak i dosadny, zabawny i empatyczny portret kryzysu na
późnym etapie życia jednego z największych artystów XX wieku. W 1974 roku w Nowym Jorku 70-letni
surrealista Salvador Dalí spędza kilka miesięcy w Hotelu St Regis ze swoją żoną i muzą, gwałtowną i zmienną. Galą Dalí. James Linton jest młodym asystentem w galerii, którym Dalí zaczyna się interesować i którego wprowadza do swojego prywatnego świata, aby pomóc w przygotowaniu się do nowej wystawy. To właśnie oczami Jamesa patrzymy na świat wybitnego artysty.

"Dalíland" is both a coming-of-age story and a blunt, funny and empathetic portrait of the crisis in the
late stage in the life of one of the greatest artists of the 20th century. In 1974, in New York, 70-year-old surrealist Salvador Dalí spends several months at the St Regis Hotel with his wife and muse, the violent and volatile. Gala Dalí. James Linton is a young gallery assistant whom Dalí begins to take an interest in and whom he brings into his private world to help prepare for a new exhibition. It is through James' eyes that we look at the world of the eminent artist.

production
USA
year
2022
genre
Biograficzny, Dramat, Historyczny
language
English, sub. Polish
directed by
Mary Harron
written by
John Walsh
cast
Ben Kingsley, Barbara Sukowa, Ezra Miller
Trailer